PREGUNTES SOBRE LA INDIBA I EL SÒL PELVIÀ

indiba 3

 

 

Les màquines sovint ens produeixen cert rebuig i un munt de preguntes

 

 

COM FUNCIONA?

L’energia que genera l’Indiba passa  dels  capçals  que  fa  servir  el terapeuta  fins  a  una placa metàl.lica, situada sota el sacre, a l’esquena o on convingui segons cada situació. D’aquesta manera la influència de la diatèrmia és profunda i àmplia, i arriba molt més enllà d’on s’està treballant en superfície.

 

L’INDIBA ÉS COM “ELS CORRENTS” DE REHABILITACIÓ?

No, en absolut. No ho és ni pel  tipus  de  corrent  que utilitza ni per la sensació que rep el pacient, ni pels resultats que aconsegueix.  Els  “corrents”  oscil.len  al voltant  dels 30-50 Hrz  i  generen  una sensació  elèctrica, de vibració-pessigolleig que no agrada a tothom.

L’Indiba treballa a 448Hz  i l a  sensació  que  rep  el  pacient és  de escalfor. Una escalfor  molt  relaxant  i agradable o una escalfor més intensa, segons l’objectiu del tractament.

NO EM PUC CREMAR?

En cap moment. La intensitat tèrmica la marca el pacient, no la màquina. La temperatura s’adequa a la percepció de cada  persona i  en cada  moment. Durant el  treball  ginecològic  acostumem  a  deixar  el comandament en mans de la pacient, perque  tingui  la  certesa  i  la  tranquil.litat  de tenir  el  control  absolut  de la situació.

EM POSARAN LA MÀQUINA DINS LA VAGINA?

No necessàriament. L’Indiba es pot treballar intracavitàriament (dins la vagina), però també es treballa per fora, sobre la musculatura de l’exterior del periné.

QUINES MESURES D’HIGIENE ES FAN SERVIR?

Els capçals  metàl.lics  es  netegen  rigorosament  i  després  s’esterilitzen  en  una  solució  desinfectant, seguint un  protocol  absolutament  establert. També  es  poden  utilitzar  capçals  d’ús individual.

EM PODEN FER DIATÈRMIA PROFUNDA SI PORTO UN DIU?

Si. No  és  cap problema, de la  mateixa  manera que no  és un problema  una pròtesi  de  maluc, o  uns  claus dins d’un os. La freqüència de la Indiba no interacciona  amb  els  elements metàl.lics.

TÉ ALGUNA CONTRAINDICACIÓ?

  • Embaràs
  • Marcapassos
  • Bomba d’insulina