Especialistes en el Sòl Pèlvià

La meva primera formació va ser la podologia. Després d’uns anys d’exercici de professió vaig veure que els resultats als que arribava, aplicant les tècniques clàssiques de podologia no eren efectius pels meus pacients.

En la meva recerca de millors mètodes per ajudar la gent vaig descobrir la posturologia i la posturopòdia. Aquestes especialitats em permeten tractar la salut del pacient de forma integral (no només focalitzant en els peus i les cames) sinó també treballant interdisciplinàriament amb altres professionals de la salut.

He comprovat que els resultats són molt millors, especialment en aquelles persones amb dolors crònics. Això reverteix en una millora, no només a nivell físic, sinó també a nivell psicològic, que potencia el resultats dels tractaments.

 

Sophie Léost » Espai Alè - Espai de salut